Psycholog Otwock

PROPONUJEMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ ORAZ PSYCHOTERAPIĘ SZCZEGÓLNIE JEŻELI DOŚWIADCZASZ:
  • Zaburzeń nastroju i depresji - masz poczucie osamotnienia, smutku, przygnębienia, poczucie utraty sensu życia, brak motywacji do działania itp;
  • Zaburzeń lękowych, nerwic;
  • Problemu uzależnienia;
  • Niskiej samooceny;
  • Problemów emocjonalnych i decyzyjnych (stres życia codziennego, kryzysy emocjonalne i zawodowe);
  • Problemów w kontaktach społecznych i rodzinnych (związki partnerskie, problemy w środowisku rówieśniczym i rodzinnym, nieśmiałość);
  • Sytuacji kryzysu (rozpad związku, smutek i żałoba po stracie, ciężka choroba własna lub kogoś bliskiego);
  • Problemów osobistych i życiowych wynikających z syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) lub z syndromu osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych ( syndrom DDD np. osoby doświadczające przemocy w rodzinie);
  • Trudności w związku;
  • Kryzysów wieku dojrzewania;

W związku z tym zapraszamy na terapię indywidualną i grupową młodzież(od 17 roku życia), jak również osoby dorosłe.
Pracownia Pomocy Psychologicznej - Ku Nadziei